Các bài về: Gỗ Mun

Tìm hiểu về gỗ mun

Cái tên “mun” được trao cho một số loài gỗ trong chi mà triển lãm một mật độ rất cao và màu đen khác nhau bên trong gỗ. Các cây trong thể loại này, trong đó phát triển chủ yếu ở các vùng …

Gỗ mun là gỗ gì?

Gỗ mun là loại gỗ quý được xếp vào gỗ nhóm 1 của Việt Nam, gỗ mun còn có tên gọi khác là gỗ mun sừng là cây gỗ cỡ trung bình, mun sừng là loại cây rụng lá, cao từ 10 – 20 mét, đường kính có …